Tác giả :

Môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (1) - Xem tại đây
Môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (1) - Xem tại đây
Môn: Pronunciation - Xem tại đây
Môn:  Nhật văn 4 - Xem tại đây
Môn: Advanced Reading - Xem tại đây
Môn: Writing 1  - Xem tại đây
Môn: Writing 2  - Xem tại đây
Môn: Writing 3  - Xem tại đây
Môn: Ngôn ngữ học đối chiếu - Xem tại đây

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ttnn@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 4,372

Tổng truy cập:6,181