Tác giả :

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

*************

CƠ SỞ 2 -TTNN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 9  năm 2014

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ, HỌC KỲ I/2014-2015- CÁC LỚP:

Khóa 36: T12IIA1; Khóa 37: T13IA1; Khóa 38: T13IIA1, Khóa 39: T14IA1

------------------------

TT

MÔN THI

HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

LỚP

SĨ SỐ

NGÀY THI

PHÒNG

THI

BUỔI THI

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

GHI CHÚ

  1.  

NLCN MÁC LÊ NIN

1

45

T13IA1

T13IIA1

 

THỨ 5

25.9.2014

 

TỐI

T. MINH

 

  1.  

ADVANCED  GRAMMAR

TP

60

T12IIA1

 

THỨ 6

26.9.2014

 

TỐI

T. DŨNG

 

  1.  

NHẬT VĂN

1

60

T14IA1

 

THỨ 7

27.9.2014

 

TỐI

CÔ AN

 

  1.  

SPEAKING

2

60

T13IIA1

 

THỨ 7

27.9.2014

 

TỐI

CÔ LY

 

  1.  

WRITING

3

60

T13IA1

 

THỨ 2

29.9.2014

 

TỐI

T. BA

 

  1.  

NHẬT VĂN

4

60

T12IIA1

 

THỨ 3

30.9.2014

 

TỐI

CÔ DUNG

 

  1.  

SPEAKING

1

60

T14IA1

 

THỨ 3

30.9.2014

 

TỐI

CÔ LY

 

  1.  

READING

3

60

T13IA1

 

THỨ 4

01.10.2014

 

TỐI

T. ÁI

 

  1.  

LISTENING

1

60

T14IA1

 

THỨ 5

02.10.2014

 

TỐI

CÔ LY

 

10.   

ADVANCED SPEAKING B

TP

60

T12IIA1

 

THỨ 5

02.10.2014

 

TỐI

CÔ LY

 

11.   

GRAMMAR

3

60

T13IA1

 

THỨ 6

03.10.2014

 

TỐI

T. DŨNG

 

12.   

GRAMMAR

1

60

T14IA1

 

THỨ 7

04.10.2014

 

TỐI

T. DŨNG

 

13.   

WRITING

1

60

T14IA1

 

THỨ 2

06.10.2014

 

TỐI

T. BA

 

14.   

WRITING

2

60

T13IIA1

 

THỨ 3

07.10.2014

 

TỐI

T. BA

 

15.   

SPEAKING

3

60

T13IA1

 

THỨ 4

08.10.2014

 

TỐI

CÔ THẢO

 

16.   

READING

1

60

T14IA1

 

THỨ 4

08.10.2014

 

TỐI

T. ÁI

 

17.   

ADVANCED LISTENING B

TP

60

T12IIA1

 

THỨ 5

09.10.2014

 

TỐI

CÔ LY

 

18.   

prONUNCIATION

TP

60

T14IA1

 

THỨ 6

10.10.2014

 

TỐI

T. VIỆT

 

19.   

READING

2

60

T13IIA1

 

THỨ 7

11.10.2014

 

TỐI

T. ÁI

 

20.   

GRAMMAR

2

60

T13IIA1

 

THỨ 2

13.10.2014

 

TỐI

T. DŨNG

 

21.   

LISTENING

3

60

T13IA1

 

THỨ 3

14.10.2014

 

TỐI

CÔ THẢO

 

22.   

LISTENING

2

60

T13IIA1

 

THỨ 4

15.10.2014

 

TỐI

CÔ LY

 

23.   

NHẬT VĂN

3

60

T13IA1

 

THỨ 5

16.10.2014

 

TỐI

CÔ AN

 

24.   

NHẬT VĂN

2

60

T13IIA1

 

THỨ 6

17.10.2014

 

TỐI

CÔ AN

 

25.   

ADVANCED READING

TP

60

T12IIA1

 

THỨ 7

18.10.2014

 

TỐI

T. VIỆT

 

( MÔN THI ĐƯỢC XẾP THỨ TỰ TĂNG DẦN THEO NGÀY, THÁNG )

GHI CHÚ

-      GIỜ KIỂM TRA, THI: BUỔI TỐI TỪ 18 GIỜ00.

-      PHÒNG KIỂM TRA, THI: GHI TRÊN BẢNG TẠI VĂN PHÒNG TRUNG TÂM TRƯỚC MỖI BUỔI THI.

-      YÊU CẦU SV VÀO PHÒNG KIỂM TRA, THI PHẢI TRÌNH THẺ SINH VIÊN HOẶC GIẤY CMND, NẾU KHÔNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI. SV CHƯA HOÀN TẤT HỌC PHÍ, KHÔNG ĐƯỢC DỰ KIỂM TRA, THI.

-      MỌI YÊU CẦU VỀ XIN PHÚC TRA BÀI KIỂM TRA, THI CHỈ GIẢI QUYẾT TRONG PHẠM VI 07 NGÀY TÍNH TỪ NGÀY CÔNG BỐ KẾT QUẢ.

Yêu cầu lớp trưởng phổ biến đến từng thành viên trong lớp biết để thực hiện.

                                                                                                       TRƯỞNG CƠ SỞ  

                                                                                                                       

                                                                                                                  (Đã ký)     

           

                                                                                                                       

 

               ThS. TRẦN HƯNG VIỆT

 

 

Nơi nhận:

-        Các lớp;

-        Giảng viên;

-        Lưu TTNN

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ttnn@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 4,363

Tổng truy cập:6,172